Web sitesi temelde, ürün veya hizmet tanıtımı için hazırlanmış bir broşüre benzese de çok daha farklı kriterlerle tasarlanmaktadır. Kolay anlaşılır, gezilebilir ve güncellenebilir olması, mümkünse ve gerekiyorsa dünyanın tüm coğrafi bölgelerinden hızlı açılması, müşteriden / ilgililerden katkı sağlanması gibi hedeflere dayanan prosedür, çok temel ve sade sayılabilecek 5-6 sayfalık (şu an izlediğinize benzer) bir web sitesi için yaklaşık 7-8 günde tamamlanır.

Internet üzerinde görebileceğiniz binlerce ilginç fikirden ortaya çıkan tasarımlar bulunsa da temel yapı hakkında fikir vermek amacıyla aşağıdaki 4 farklı tip tarif edilebilir:

1 - Magazin

Ürün, hizmet, dernek, vakıf, siyasi parti tanıtımı veya Internet gazetesi ve online dergi benzeri siteler için elverişli, sunulacak resim, grafik ve yazılı içeriğin sayıca çok ve çeşitli olması halinde kullanılabilecek ve genelde bilgisayardan izleneceği düşünülen statik (çok sık güncelleme yapılmayacak) şablon örneği.

2 - Kurumsal

Kurumsal kimliğin ortaya çıkartıldığı, sanayi, inşaat, reklam, turizm, fuarcılık ve benzeri sektörlerde kullanılabilecek, içeriğin daha az tutulduğu ve kurumsal unsurların (logo, slogan) vurgulandığı, statik web şablonu. Mobil cihazlardan da (tablet, cep telefonu) izlenebilecek şekilde tasarlanmaya elverişli web sitesi örneği.

3 - Blog

Genelde bir şahıs veya küçük grup tarafından yazıldığı izlenimi veren, yemek tarifi, örgü tarifi, gezi, popüler kültür, siyasi yorum, dernek gazetesi benzeri ortam. Kişisel bir faaliyet gibi görünse de, başarılı örneklerinde çok sayıda reklam alınmasıyla doğrudan satışa yönelik ticari faaliyet olabilmektedir. Hem blog yazarının hem de takipçilerinin güncellemesi için elverişli, günlük ve anlık değişebilen dinamik yapı.

4 - Kişisel

Kişisel hobi, fotoğraf, duyuru şablonu; bir markanın yeni çıkan ürünü, konser, sirk, seminer, kongre, miting, sportif müsabaka duyurusu, siyasilerin seçim adaylığı, eğlence etkinliği için elverişli şablon; genelde yazılı içeriğin az, görsel (resim, grafik) unsurların sayıca çok ve büyük boyutta kullanıldığı reklam/tanıtım ortamı.